Skärmhjälpen

Allt fler studier visar att vi blir sjuka och mår sämre av att ständigt vara uppkopplade framför en skärm. Forskare påvisar att 30 minuter om dagen är rekommenderad tid för sociala medier–användning, så kallad slösurf, för att inte hälsan ska påverkas. Är du och din familj också i riskzonen för ett skärmberoende? Kanske dags att testa?

Nu lanserar vi Skärmhjälpen.se – en tjänst som tar pulsen på din och familjens digitala liv. Här finns information om hur du kan påverkas av sociala medier, datorspel och annan skärmtid. Gör vårt enkla test och få individanpassade övningar för att hitta en balans bakom skärmen. Det tar bara ett par minuter! Läs mer och gör testet på skärmhjälpen.se

Skärmhjälpen

Allt fler studier visar att vi blir sjuka och mår sämre av att ständigt vara uppkopplade framför en skärm. Forskare påvisar att 30 minuter om dagen är rekommenderad tid för sociala medier–användning, så kallad slösurf, för att inte hälsan ska påverkas. Är du och din familj också i riskzonen för ett skärmberoende? Kanske dags att testa?

Nu lanserar vi Skärmhjälpen.se – en tjänst som tar pulsen på din och familjens digitala liv. Här finns information om hur du kan påverkas av sociala medier, datorspel och annan skärmtid. Gör vårt enkla test och få individanpassade övningar för att hitta en balans bakom skärmen. Det tar bara ett par minuter! Läs mer och gör testet på skärmhjälpen.se

Hur påverkas ungdomar av sociala medier?

Se webbserien och ladda ned diskussionsunderlaget.

Hur påverkas ungdomar
av sociala medier?

Se webbserien och ladda ned diskussionsunderlaget.

Ökat självförtroende genom höjda betyg

Med Läxhjälpen hjälper vi unga att klara skolan.

Ökat självförtroende genom höjda betyg

Med Läxhjälpen hjälper vi
unga att klara skolan.

För alla som
ska ta över världen

Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns engagemang sträcker sig längre än till försäkringar, banktjänster och fastighetsförmedling. Vi vill ge tillbaka till våra ägare, tillika kunder, genom att aktivt jobba för en positiv och hållbar utveckling av vårt närområde. Målet med vårt lokala samhällsengagemang är att fler unga ska få ta del av ett innanförskap i samhället. Därför utvecklar och stöttar vi en rad initiativ som på olika sätt stärker barn och ungdomar. Som hjälper dem att växa upp som trygga, friska och ansvarstagande individer som tror på sig själva och framtiden. Redo att ta över världen och forma den till en ännu bättre plats för oss alla. Är du kommunal tjänsteman, rektor eller pedagog som önskar att vi kunde hjälpa till i din kommun eller stadsdel? Kontakta oss här.

För alla som
ska ta över världen

Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns engagemang sträcker sig längre än till försäkringar, banktjänster och fastighetsförmedling. Vi vill ge tillbaka till våra ägare, tillika kunder, genom att aktivt jobba för en positiv och hållbar utveckling av vårt närområde. Målet med vårt lokala samhällsengagemang är att fler unga ska få ta del av ett innanförskap i samhället. Därför utvecklar och stöttar vi en rad initiativ som på olika sätt stärker barn och ungdomar. Som hjälper dem att växa upp som trygga, friska och ansvarstagande individer som tror på sig själva och framtiden. Redo att ta över världen och forma den till en ännu bättre plats för oss alla. Är du kommunal tjänsteman, rektor eller pedagog som önskar att vi kunde hjälpa till i din kommun eller stadsdel?
Kontakta oss här.

Belton skapar en
trygg skolmiljö

”Generation ensam” känner oro för framtiden

Vår undersökning visar att 35 procent av de unga saknar stöd i sitt skolarbete.

”Generation ensam” känner oro för
framtiden

Vår enkät visar att många unga tvivlar på
att de kommer uppnå sina drömmar.

”Jag ska fortfarande bli  bäst i världen”

Fotbollsproffset Hedvig Lindahl om drömmar och att tro på sig själv.

Havskunskap
på schemat

Aktivt arbete
mot mobbing

Bred sponsring av sport

Främjad hälsa genom inkluderande lek

 Vad krävs för att
mina drömmar ska blir verklighet?

 Snällsäkra dina knapptryck

 Snällsäkra dina knapptryck