”Generation ensam” känner oro för framtiden

”Generation ensam”
känner oro
för framtiden

Vi lever i en tid där vi fokuserar mycket på prestation. I återkommande Pisa-rapporter mäts högstadieelevers kunskapsnivå och det debatteras flitigt hur vi ska höja resultaten. Hur upplever då våra unga allt detta? Faktum är att väldigt många känner sig ensamma i den mening att de inte har någon som stöttar dem i skolarbetet. Det gör dem stressade och att de tvivlar på att kunna uppnå sina drömmar.

Vi lever i en tid där vi fokuserar mycket på prestation. I återkommande Pisa-rapporter mäts högstadieelevers kunskapsnivå och det debatteras flitigt hur vi ska höja resultaten. Hur upplever då våra unga allt detta? Faktum är att väldigt många känner sig ensamma i den mening att de inte har någon som stöttar dem i skolarbetet. Det gör dem stressade och att de tvivlar på att kunna uppnå sina drömmar.

Detta visar en nationell undersökning som vi har gjort tillsammans med ungdomar.se, en av Sveriges största sajter där ungdomar kan diskutera och få svar på alla tänkbara funderingar och problem. Drygt 2 800 ungdomar i åldrarna 16–24 har svarat på frågor som rör studier, självförtroende och tankar om framtiden.

Resultaten talar sitt tydliga språk. Detta oavsett om man kollar på nationell nivå eller ser vad unga i Göteborg och Bohuslän har svarat. Drygt en tredjedel av ungdomarna upplever att de saknar stöd för att klara skolan och läxorna.

Många ungdomar menar att deras självförtroende påverkas av hur de går på proven i skolan. 70–80 procent av de unga, lite beroende var de bor, är av den åsikten. Högst är denna siffra bland killar i Göteborg. Nio av tio säger att provresultaten har inverkan på deras självförtroende. Värt att notera är dessutom att cirka 60 procent av våra unga menar att självförtroende är viktigare än både kunskap och pengar för att lyckas i livet.

Utan ett bra självförtroende är det inte en kvalificerad gissning att många börjar tvivla på sig själva. Därför är det tyvärr inte särskilt förvånande att ungefär en fjärdedel inte tror att de kommer att bli vad de vill när de blir vuxna.

Om barn och unga mest av allt önskar stöttning, vad är det som gör att så många inte känner det stöd de behöver? Är dagens unga mer ensamma och utsatta än tidigare generationer, trots alla digitala hjälpmedel och möjligheter? I dagens samhälle ser vi en utveckling där föräldrar arbetar allt mer och kämpar för att få ihop livspusslet. Det gör att många inte alltid har tiden som krävs för att kunna stötta sina barn i skolarbetet. När de gäller familjer med nyanlända svenskar gör dessutom de bristande språkkunskaperna att dessa föräldrar ofta har svårt att hjälpa sina barn med läxorna.

Vad säger då detta oss? Jo, att många barn – oavsett bakgrund – tyvärr lämnas ensamma åt att klara skolan och sin egen utveckling.

Sett till resultaten från vår undersökning blir det därför allt tydligare att det behövs fler insatser som ger alla barn samma förutsättningar att växa som individer. Att vi behöver hjälpas åt att stärka våra barn och ungdomar, för att ge dem en självkänsla och tro på sig själva.

Därför tror vi starkt på samarbeten med till exempel Läxhjälpen. Det är den sortens stöd som gör att fler unga får bättre självförtroende och som motverkar att de på sikt riskerar att hamnar utanför i samhället. Om vi tror på och tar tillvara på ungas energi och vilja att utvecklas, ger dem det stöd som behövs, så bygger vi starka barn och ungdomar med en tro på att kunna förverkliga sina drömmar. Och som en naturlig följd av detta arbete kommer vi då också se höjda studieresultat.