Höjda betyg och ökat självförtroende

Höjda betyg och ökat självförtroende

Genom vårt samarbete med Läxhjälpen bidrar vi till att fler ungdomar i Västsverige får fullständiga grundskolebetyg. Det ökar deras chanser till fortsatta studier och att de får jobb och klarar sig i samhället.

Genom vårt samarbete med Läxhjälpen bidrar vi till att fler ungdomar i Västsverige får fullständiga grundskolebetyg. Det ökar deras chanser till fortsatta studier och att de får jobb och klarar sig i samhället.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Runt om i Sverige, speciellt i de större städerna, kan man se stora skillnader i kunskapsnivåerna bland högstadieelever. Detta gäller särskilt inom kärnämnena svenska och matematik. Detta leder till att över 13 000 ungdomar varje år går ut grundskolan utan betyg som ger dem behörighet att söka till gymnasiet.

Det är i dag inte ovanligt att arbetsgivare kräver gymnasiebetyg eller rent av högskoleexamen eller motsvarande när de rekryterar till lediga tjänster. Så om man som ung inte ens har fullständiga grundskolebetyg är det inte svårt att förstå om det kan kännas hopplöst. Och utan ett jobb med den självkänsla och gemenskap det medför kan det leda till att ungdomar känner sig utanför i samhället.

Det här är en trend som vi vill bryta och därför samarbetar vi med Läxhjälpen, en icke vinstdrivande stiftelse som sedan 2007 har hjälpt tusentals högstadieelever att klara grundskolan. Idag finansierar vi värdefull stödundervisning efter skoltid för ett 90-tal högstadieungdomar i Västsverige.

Lärarna är avlönade högskole- och universitetsstudenter. De undervisar ungdomar i årskurs åtta och nio som ligger långt ifrån eller på gränsen till att inte få fullständiga betyg. Alla elever får skriva ett kontrakt med Läxhjälpen och det upprättas en plan med tydliga mål för varje elev. Genom motivation och studieteknik stärks ungdomarnas självförtroende, vilket leder till att de successivt höjer sina betyg.

”Jag har förbättrat min studieteknik, höjt mina betyg och haft kul samtidigt! Mina läxhjälpare är som min familj.”

”Först känner man sig lat, man vill inte komma, men när man väl är på Läxhjälpen vill man aldrig gå hem.”

”Jag har förbättrat min studieteknik, höjt mina betyg och haft kul samtidigt! Mina läxhjälpare är som min familj.”

”Först känner man sig lat, man vill inte komma, men när man väl är på Läxhjälpen vill man aldrig gå hem.”

”Det bästa har varit att jag fått hjälp med läxorna, nya vänner, haft kul, höjt mina betyg och satt ett mål för min framtid.”

”Att få sitta i lugn och ro. Att bara kunna känna den där tyngden som lyfts av dina axlar när du är klar med allt. Det har även varit så skönt att veta att man kan få hjälp när man kanske inte kan få det hemma!”

”Det bästa har varit att jag fått hjälp med läxorna, nya vänner, haft kul, höjt mina betyg och satt ett mål för min framtid.”

”Att få sitta i lugn och ro. Att bara kunna känna den där tyngden som lyfts av dina axlar när du är klar med allt. Det har även varit så skönt att veta att man kan få hjälp när man kanske inte kan få det hemma!”