För en hållbar utveckling av Göteborg och Bohuslän

För en hållbar utveckling av Göteborg och Bohuslän

Vårt engagemang sträcker sig längre än till försäkringar, banktjänster och fastighetsförmedling. Vi vill ge tillbaka till våra delägare, det vill säga alla kunder, genom att aktivt jobba för en positiv utveckling av Göteborg och Bohuslän. Allt för att människor och miljö ska må bra – både i dag och i morgon.

Vi känner stolthet över och ansvar för vårt Göteborg och Bohuslän och alla människor som bor i vårt verksamhetsområde. Därför bedriver vi sedan många år ett omfattande hållbarhetsarbete, såväl inom Länsförsäkringar som bland våra partners och kunder. Syftet är att på olika sätt skapa bästa tänkbara förutsättningar för en hållbar utveckling som gynnar oss alla och samhället vi lever i. En stor del av arbetet handlar om förebyggande insatser. Vi jobbar på bred front för att motverka att människorna och miljön far illa.

På så vis minskar vi risken för mänskligt lidande och ökade samhällskostnader och banar istället vägen för en positiv, växande framtidstro – från Sisjön i söder till Strömstad i norr. Allt hållbarhetsarbete bedrivs strategiskt och långsiktigt inom tre huvudområden: miljö, samhälle och ekonomi. Här är lite kort om vad vi gör inom dessa områden. Läs gärna mer i de separata avsnitten om respektive hållbarhetsarbete.

Hållbar ekonomi

Vårt ekonomisk ansvarstagande innebär att vi vidtar noggranna åtgärder för att trygga våra finanser och säkerställa en god avkastning. God etik och miljöhänsyn är två viktiga parametrar i vårt hållbarhetsarbete inom ekonomi. Vi fullföljer inga investeringar som inte uppfyller våra etiska och miljömässiga krav. Och om vi hittar brister i befintliga investeringar avslutas dessa omedelbart.

En viktig del av arbetet med att skapa en hållbar ekonomi rör våra kunder. Vi utgår alltid från varje enskild kunds specifika behov.Vi lyssnar och föreslår bara försäkringar och banktjänster som passar deras situation, både i dag och på längre sikt. När det exempelvis gäller fonder som vi erbjuder våra kunder, är vi yttersta noga med att fonderna lever upp till våra krav på god etik och miljöhänsyn.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete inom ekonomi.

Hållbart samhälle

Tillsammans med en rad ideella organisationer jobbar vi aktivt för att få människor att känna sig trygga, växa som individer, tro på sig själva och framtiden. Målsättningen är att minska utanförskap och segregation. En stor del av detta arbete inriktas på barn och ungdomar. Genom olika insatser vill vi få dem att övervinna hinder och rädslor, och istället få upp ögonen för alla möjligheter som finns. Långsiktigt ska vårt arbete bidra till minskat utanförskap.

Vi bedriver även ett omfattande arbete internt. För oss är det viktigt att varje medarbetare känner att han och hon utvecklas och mår bra. Samma omtanke gäller våra samarbetspartners och deras medarbetare. Alla ska mötas med respekt och uppleva att de är viktiga för oss.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete med unga.

Hållbar miljö

Genom en rad förebyggande satsningar och samarbeten med olika aktörer skapar vi förutsättningar för en hållbar miljö i Göteborg och Bohuslän. Vi bedriver internt ett kontinuerligt förbättringsarbete för minska vår miljöpåverkan och de skadliga effekter detta kan leda till.

Konkret handlar det om att minimera egna utsläpp av miljöskadliga ämnen samt ge medarbetare kunskap om och förståelse för vilken inverkan vår verksamhet har på människa och natur. Vi för också ständiga diskussioner med kunder, leverantörer och andra aktörer. Vi uppmanar och vägleder dem att ta största möjliga hänsyn i allt de gör varje dag, för att minska deras negativa påverkan på miljön.

Läs mer om vårt hållarbetsarbete inom miljö.

Förslag på insatser? Hör av dig!

Har du förslag på hållbarhetsprojekt som du tycker vi ska genomföra? Hör gärna av dig. Vi välkomnar hela tiden nya initiativ för hur vi tillsammans kan göra skapa förutsättningar för en hållbar framtid för Göteborg och Bohuslän.

Här hittar du våra kontaktuppgifter