Sponsring som bygger starka individer

Sponsring som bygger 
starka individer

Sponsring av idrott är en viktig del av vårt långsiktiga arbete för att få barn och ungdomar att må bra, såväl fysiskt och psykiskt. Framöver satsar vi ännu mer på insatser som får unga att röra på sig och skapar ett bra klimat på och utanför idrottsarenorna.

Som ett kundägt försäkringsbolag är viktigt att vara engagerad i det lokala samhällets utveckling och tillväxt. Det har vi varit sedan länge. Ett viktigt verktyg i det arbetet är vår sponsring.

Vi är övertygade om att idrott i alla dess former är bra för barn och ungdomar på många olika sätt. Dels är idrotten bra ur hälsosynpunkt. Genom att få våra unga att röra på sig lägger vi grunden till en sund livsstil. Dessutom blir de piggare, vilket gör att de orkar med skolan bättre. Dels är idrotten fostrande i den mening att – speciellt inom lagidrotter – unga lär sig att samarbeta och vara schyssta mot varandra.

Vår sponsring spänner över hela Göteborg och Bohuslän. Vi stödjer många av elitlagen i vårt område – samtidigt som vi gör det möjligt för många mindre idrottsföreningar att bedriva sina barn- och ungdomsverksamheter. Vi ser föreningslivet som en viktig del för att säkerställa en hållbar utveckling av Göteborg och Bohuslän där unga känner sig sedda och upplever en samhörighet.

Fotograf: Gothia Cup

Vid sidan av att stimulera en bra hälsa och ge näring åt drömmar, så vill vi också skapa förutsättningar för en bra integration och ett varmare samhällsklimat. Vi sponsrar till exempel Gothia Cup, men inte bara för att synas med vårt namn under världens största fotbollscup. Tillsammans med Gothia Cup driver och utvecklar vi ”Celebrate the Game”, ett Fair Playprojekt som syftar till att skapa en bra anda både på och utanför fotbollsplanen.

Ett annat bra exempel på hur vi bedriver sponsring är vårt långvariga samarbete med IFK Göteborg. Förutom att vi stödjer fotbollsklubbens A-lag och ungdomsakademi, så deltar vi aktivt i en rad olika sociala ungdomsprojekt under samlingsnamnet ”IFK Göteborg i samhället”. Med fotbollen som arena vill vi uppmuntra ungdomar i alla åldrar att motionera, respektera varandra och vara bra kompisar samt vägleda dem att få något meningsfullt att göra, vilket leder till ökat självförtroende och en bättre framtidstro.

Genom att få våra unga att röra på sig lägger vi grunden till en sund livsstil.

Genom att få våra unga att röra på sig lägger vi grunden till en sund livsstil.