För alla – ekonomi

Länsförsäkringar investerar i bolag över hela världen. Övertygelsen är att de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid.

Länsförsäkringar investerar i bolag över hela världen. Övertygelsen är att de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid.

Vi har flera fonder med miljö- och etiska förtecken som finns tillgängliga i det externa fondutbudet för dig som kund. Dessutom har Länsförsäkringar investerat i gröna fastigheter, gröna obligationer och certifierad skog.

Bolagets finansförvaltning präglas alltid av god etik och stor miljöhänsyn. Det är en förutsättning för att vi långsiktigt kan fortsätta att utvecklas i den positiva riktning vi önskar.

Vår strategi är att finansiella investeringar ska göras i verksamheter med god uthållighet. Vi fullföljer inga investeringar som inte uppfyller rimliga etiska och miljömässiga krav.

Vi vill genom våra investeringar ta ansvar både för nuvarande och kommande generationer. Läs mer om våra investeringar här.