För alla som tror på en positiv miljöutveckling

Vi värnar om miljön i allt vi gör. Genom en rad olika insatser jobbar vi aktivt med att säkerställa en positiv miljöutveckling, både för oss som lever i dag och kommande generationer. En betydande del av detta arbete bedriver vi tillsammans med våra kunder.

Vi värnar om miljön i allt vi gör. Genom en rad olika insatser jobbar vi aktivt med att säkerställa en positiv miljöutveckling, både för oss som lever i dag och kommande generationer. En betydande del av detta arbete bedriver vi tillsammans med våra kunder.

Enligt en undersökning gjord av WWF oroar sig 79 % av Sveriges unga för hur klimatförändringarna kommer att påverka deras och världens framtid. Klimatångest har blivit ett vanligt begrepp bland unga när man talar om framtid och vi har ett viktigt uppdrag att ta klimathotet på allvar för att inge hopp till unga och begränsa konsekvenserna av klimatförändringarna.

Kunskap sägs vara nyckeln till framgång och därför arbetar vi aktivt med att på olika sätt sprida miljökunskap hos både våra medarbetare, leverantörer och kunder:

  • Alla vi som jobbar på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän utbildas i grundläggande miljökunskap. Genom att utbilda oss till medvetna medarbetare som värnar om miljön kan vi tillsammans motverka vår negativa miljöpåverkan både professionellt och privat genom till exempel ändrade resvanor, minskad el- och pappersförbrukning och sopsortering.
  • Alla vi som jobbar på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän utbildas i grundläggande miljökunskap. Genom att utbilda oss till medvetna medarbetare som värnar om miljön kan vi tillsammans motverka vår negativa miljöpåverkan både professionellt och privat genom till exempel ändrade resvanor, minskad el- och pappersförbrukning och sopsortering.
  • Genom att arbeta med riktade skadeförebyggande aktiviteter och informera våra kunder om hur man förebygger olika skador kan vi bespara vår miljö oönskade negativa miljöbelastningar Om vi kan minska skadorna med fem procent handlar det om ett minskat koldioxidutsläpp motsvarande 125 varv runt jorden i personbil Läs mer om hur du förebygger en skada här.
  • När en skada har inträffat har vi också ett ansvar att se till att den åtgärdas på ett miljöriktigt sätt varför vi, i våra avtal, ställer krav på våra skadeentreprenörer när det gäller service, kvalitet och miljö. Vi har också ett par samarbete för skadehantering med målet att återanvända och återvinna på rätt sätt
  • För att begränsa spridningen av farliga kemikalier i vår natur erbjuder vi en produkt kallad återvinningsförsäkring. Denna ingår i grundskyddet i våra lantbruksförsäkringar och innebär att våra lantbrukskunder har möjlighet att få skrot och miljöfarligt avfall hämtat på sin gård en gång per år. (Läs mer här: Samarbete med Håll Sverige rent)
  • Genom att samarbeta med olika organisationer kring strandstädning bidrar vi dels till en renare skärgård men också till ökad kunskap och medvetenhet genom att skapa engagemang i frågan. Vi involverar och uppmuntrar även våra kunder till att engagera sig genom att bjuda in till olika aktiviteter. Tillsammans kan vi göra stor skillnad.

Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 vilket bidrar till ett strukturerat arbetssätt kring frågor som vi anser viktiga både för oss och våra kunder och som bidrar till en hållbar utveckling för vår miljö. Läs mer om LFAB:s miljöarbete här

Vi räddar regnskog i stilla havet

Vårt miljöarbete bedrivs lokalt, men klimatfrågan är inte lokal och om vi vill påverka klimatet här krävs det globala insatser. Eftersom vi tar ansvar på riktigt har vi valt att klimatkompensera för 2015 års koldioxidutsläpp i ett klimatprojekt som bevarar regnskog i stilla havet. Närmare bestämt genom Nakau-programmet på Fiji, en ö-grupp i stilla havsområdet som är band de mest sårbara för klimatrelaterade naturkatastrofer.

http://www.nakau.org/

2015 bidrog vår verksamhet till ett koldioxidutsläpp på 167 ton. Genom att klimatkompensera för dessa i Nakau-programmet är vi delaktiga i att hjälpa lokalsamhällen att skydda sin kustnära och uråldriga skog från ett starkt yttre avskogningstryck. Fokus ligger alltså på att förebygga skador och minska sårbarheten för orkaner och översvämningar samtidigt som tillgången till rent dricksvatten ökar och de lokala bysamhällena stärks.

Samarbeten

Tillsammans med Stiftelsen Håll Sverige Rent tar vi ansvar för att minska mängden skrot och miljöfarligt avfall på landsbygden genom vår unika Återvinningsförsäkring. Försäkringen ingår i grundskyddet i samtliga lantbruks-, gårds-, och hästverksamhetsförsäkringar och innebär att våra kunder enkelt och bekvämt beställer hämtning av skrot och miljöfarligt avfall.

Tanken med återvinningsförsäkringen är enkel – vi vill ta ett steg närmare ett långsiktigt hållbart samhälle genom att rensa landsbygden från miljöfarligt avfall. Som kund har du möjlighet att anmäla hämtning en gång per år och hämtningen sker i augusti och september. Genom återvinningsförsäkringen lämnar försäkringstagaren över ansvaret för borttransportering och återvinning till Länsförsäkringar, Håll Sverige Rent och entreprenören för transport och återvinning. Det som kan hämtas är: lantbruksskrot, farligt avfall, plast och däck. Läs mer här.

Tillsammans med Båtretur ser vi till att du kan skrota din båt på ett miljöriktigt sätt vid en försäkringsskada och därmed bidrar vi till ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Samarbetet bygger på att de båtar som vi löser in i ett försäkringsärende hämtas och tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Båtskroten, Sweboat och Stena Recykling har genom sitt samarbeta byggt upp ett nationellt återvinningssystem för fritidsbåtar, något som tidigare saknats på den svenska marknaden.

Systemet fyller en viktig funktion eftersom det idag saknas kontrollerade processer och kvalitetssäkrade aktörer för att ta hand om fritidsbåtar när de tjänat ut, vilket lett till både onödig nedskräpning och oseriöst hanterande av uttjänta båtar. Målet med Båtreturer är att skapa ett kvalitetssäkrat företagsnätverk inom transport, förbehandling och återvinning av fritidsbåtar. En mycket viktig del är att hela processen, från hämtning till återvinning, sker på ett miljömässigt riktigt sätt.

Tillsammans med Städa Sverige engagerar vi unga i föreningslivet att ta ansvar för vår miljö genom att städa längs vår vackra kust. Samarbetet syftar till att öka ungdomars kunskap och medvetenhet om problemet med skräp i havet samtidigt som det stärker föreningslivet.

Städa Sverige är en av idrottsrörelsen helägd ideell organisation och har i över tjugo år engagerat en halv miljon barn och ungdomar inom idrotten att städa olika delar av den svenska miljön och totalt samlat in 1,6 miljoner säckar skräp på en sträcka motsvarande 9 varv runt jorden. Genom vårt samarbete med Städa Sverige engagerar vi lokala idrottsföreningar att göra en insats för en renare skärgård. Målet är, förutom att göra en insats för vår havsmiljö, att höja medvetenheten hos ungdomarna och skapa ringar på vattnet.

Tillsammans med föreningen Strandstädarna vill vi hjälpas åt att ta ansvar för en skräpfri kust. Bohuskusten är den kust i Sverige där det flyter i land mest skräp och strandstädarna gör en stor insats i att städa ute på öarna.

Föreningen Strandstädarna har som mål att få en skräpfri kust och arbetar ideellt med att ta sig runt och städa på öarna i Bohuslän. Föreningen drivs av eldsjälar som viger mycket av sin tid åt insatser för att göra Bohuskusten renare och vackrare. Vårt samarbete tar sig uttryck i olika aktiviteter och event som syftar till att öka medvetenheten kring vår kust särskilda utsatthet för marint skräp och uppmana till ökat ansvarstagande kring sitt eget agerande i skärgården.

Tillsammans med Reningsborg och deras secondhandrörelse bidrar vi till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Samarbetet bygger på att Länsförsäkringar skänker föremål som vi tagit hand om i vår skadeverksamhet till Reningsborg och deras secondhand. De säljer i sin tur vidare detta och överskottet går oavkortat till deras hjälpverksamhet.

Varje dag året om gör Reningsborg nytta för enskilda människor. Det sker i boendet, i olika former av arbetsträning och i möjligheter till volontärinsatser. Dessutom ger föreningen ekonomiskt stöd till andra organisationer, exempelvis till Kamratstödjare i Hammarkulleskolan. Den primära verksamheten består bland annat av två secondhandbutiker som är verksamhetens motor, socialt boende, arbetsträning och att skapa förutsättningar för ”hjälp till självhjälp”.

I secondhandbutikerna, i Västra Frölunda och i Angered, hittar man kläder, möbler, antikviteter, porslin och mycket mer. Alla varor är skänkta och överskottet från butikerna går till de olika hjälpverksamheterna.

Reningsborg är en hjälporganisation på kristen grund vars övergripande mål är att hjälpa människor till bättre livsvillkor. Det gäller både människor i den nära omgivningen och människor i andra länder. I dagsläget är ungefär 35 personer anställda i hela verksamheten. Ett 60-80-tal är inskrivna på arbetsträning och ungefär 200 volontärer hjälper till med försäljningar.